Uwaga! Nowy nabór wniosków z RPO WiM 2014-2020

2210Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. Wstępne informacje o naborze znajdują się linku poniżej.
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/726/poddzialanie-1131-wsparcie-przedsiebiorczosci-spolecznej

Pytania i odpowiedzi do naboru z działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – kliknij tutaj