UWAGA!!! Od 14 lutego planowany nabór wniosków

lgd91Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) informuje o rozpoczęciu procedury naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (oś 4 – Leader) w ramach działań:
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
– Małe projekty
– Odnowa i rozwój wsi
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 
Planowany nabór wniosków: od 14 lutego do 07 marca 2014 roku

POBIERZ INFORMACJĘ O KONKURSIE !

Więcej informacji, w tym niezbędne dokumenty znajdują się na www.mazurylgd9.pl w zakładce Konkursy PROW 2007-2013

Wszelkie informacje oraz bezpłatne doradztwo udzielane są w biurze Związku stowarzyszeń LGD9 mieszczącym się w Węgorzewie przy ul. 3 Maja 15D oraz pod nr telefonów: 87 428 13 66 lub 87 427 06 17

www.mazurylgd9.pl

ZAPRASZAMY!

lgd9