Uwaga organizacje pozarządowe !!!

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”. Oferty  należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, (pok. nr 1), 11-500 Giżycko do dnia 21 lutego 2012 r. do godz. 15:00.

Ogłoszenie

Wzór oferty