Uwaga!!! Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i mikroprzedsiębiorcy

Wydział Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Giżycku zaprasza osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe oraz mikroprzedsiębiorców na szkolenie dotyczące aktualnie ogłoszonych naborów wniosków na działania „Małe projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach: Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wnioski składa się za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).

07 marzec 2012 (środa) godz. 12.00

Miejsce szkolenia: Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku – Budynek Ekomariny;
sala konferencyjna, I piętro przy ul. Dąbrowskiego 14.

NABÓR WNIOSKÓW: na oba działania trwać będzie od 02 do 30 kwietnia 2012 r.

WNIOSKODAWCY:
osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe oraz mikroprzedsiębiorcy (przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób).

POZIOM DOFINANSOWANIA:

  • „Małe projekty” – pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast pozostałe 30% powinien zabezpieczyć wnioskodawca jako wkład własny.
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – pomoc ma formę zwrotu 50% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast pozostałe 50% powinien zabezpieczyć wnioskodawca jako wkład własny.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:

  • „Małe projekty” – na realizację jednego projektu maksymalnie 25.000 zł;
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – maksymalna pomoc finansowa udzielona jednemu beneficjentowi w okresie realizacji PROW na lata 2007 – 2013 nie może przekroczyć 300.000 zł.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Biura Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), który przedstawi zakres pomocy w ramach działania „Małe projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, przykładowe rodzaje projektów oraz omówi dokumentacje projektową.

Szczegółowe informacje w sprawach związanych z naborem oraz pełną dokumentację znajdziecie Państwo również na stronie www.mazurylgd9.pl w zakładce „Konkursy PROW – Leader”.

Serdecznie zapraszamy.