Uwaga osoby fizyczne, prawne i mikroprzedsiębiorcy !!!

Starostwo Powiatowe w Giżycku zaprasza na szkolenie w sprawie naboru wniosków w ramach działania „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, które odbędzie się w piątek, 15 lipca 2011 r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Nabór wniosków trwać będzie do 29 lipca br.
Wnioskodawcy: osoby fizyczne, prawne oraz mikroprzedsiębiorcy.
Poziom dofinansowania: pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast pozostałe 30% powinien zabezpieczyć wnioskodawca jako wkład własny.

Maksymalna wartość projektu: 25.000 zł.

W trakcie szkolenia omówiony zostanie szczegółowo zakres pomocy w ramach działania „Małe projekty”, przykładowe rodzaje projektów, dokumentacja projektowa.

Szczegółowe informacje w sprawach związanych z naborem oraz pełną wymaganą dokumentację znajdziecie Państwo również na stronie www.mazurylgd9.pl w zakładce „Konkursy PROW – Leader”.