Uwaga Przedsiębiorcy!

Starosta Giżycki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska wprowadzający gazy lub pyły do powietrza jest zobowiązany do wprowadzenia do KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI – raportu rocznego o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.                    

Raport ten jest sporządzany raz w roku do końca lutego, za rok poprzedni. Pierwszy raport należało sporządzić za rok 2010.
 
KRAJOWA BAZA O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI prowadzona jest przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Warszawie, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa.

Aby móc wprowadzić raport za poprzedni rok do Krajowej bazy niezbędne jest założenie elektronicznego konta na stronie https://krajowabaza.kobize.pl

UWAGA
Podmioty, które na terenie swoich zakładów eksploatują wyłącznie instalacje nie wymagające pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub posiadające jedynie środki transportu, maszyny robocze (tzw. „małe” podmioty) mogą więc przekazywać raporty w uproszczony sposób, bez konieczności zakładania konta w Krajowej bazie, wypełniając formularz dla „małych” podmiotów w formacie Excel pobrany ze strony internetowej z zakładki Raportowanie.

Po wypełnieniu formularz należy przesłać na adres mailowy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami raport@krajowabaza.kobize.pl

Więcej informacji na temat Krajowej bazy można znaleźć na stronie www.kobize.pl lub uzyskać pod numerem tel. (22)  56-96-531.