UWAGA! Przenosimy Wydział Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Giżycku informuje, iż od dnia 16 lipca 2012 r. Wydział Budownictwa będzie mieścić się w budynku Starostwa przy ul. Wyzwolenia 2, na III piętrze (pok. 303, 305). Nowy numer telefonu do Wydziału: (87) 428 13 38 wew. 42 (fax – wew. 38).

W dniach 12-13 lipca br. wszystkie sprawy kierowane do Wydziału Budownictwa będą przyjmowane i rejestrowane poprzez sekretariat Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (pok. 13) – ze względu na konieczność przewiezienia dokumentacji  wydziału do nowej siedziby na ul. Wyzwolenia.