Uwaga Rolnicy!

Przekazujemy informację Izby Skarbowej w Olsztynie dotyczącą najczęściej występujących problemów w rozliczeniach podatkowych rolników, mianowicie niewłaściwego dokonania rejestracji przez osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo rolne, wystawiania faktur niedokumentujących rzeczywistej sprzedaży, przyjmowania takich faktur do rozliczeń podatkowych, a także związanych ze wzrostem przestępczości podatkowej w zakresie oszustw w obrocie paliwami.

Informacja dla rolników  [POBIERZ]