Bezpieczne Wakacje: Uważaj – burza!

Główny Inspektorat Sanitarny w ramach kampanii społecznej „Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS” ostrzega przed burzami, które stanowią zagrożenie.
Burza to jedno lub kilka nagłych wyładowań atmosferycznych. Wyładowania mają miejsce pomiędzy chmurami oraz między chmurą a ziemią. Opady deszczu, gradobicie lub silny wiatr to zjawiska towarzyszące burzy. Bezpiecznym miejscem na czas burzy jest wnętrze budynku.

 

https://gis.gov.pl/kampania/bezpieczne-wakacje-przepis-gis-uwazaj-burza/