„Uzależnieniom STOP”

zdjęcie_starostwoStarosta Giżycki objął swoim patronatem projekt przygotowany przez Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie / Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku pt.: “Uzależnieniom STOP”. W ramach projektu w terminie od 16.05.2017 r. do 31.05.2017 r. prowadzone są spotkania edukacyjno-profilaktyczne z uczniami szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie miasta Giżycka i Węgorzewa. Celem zajęć jest podniesienie świadomości młodzieży, pedagogów i rodziców w istocie zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz szkodliwym używaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Poruszana jest również tematyka uzależnień behawioralnych, asertywności i poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie oraz specjalistów psychoterapii uzależnień Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku.

zdjęcie_starostwo

2