V Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej rozstrzygnięty

22 kwietnia 2016r. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbył się już po raz kolejny Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej. Wzięło w nim udział 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego. Organizatorem Konkursu było Starostwo Powiatowe w Giżycku i Powiatowy Rzecznik Konsumentów Katarzyna Tota-Leszczyńska.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta Giżycki Wacław Strażewicz oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz II Liceum Ogólnokształcącego. Celem konkursu było propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów oraz zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu, która przyda im się niewątpliwie w życiu codziennym.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 36 pytań, które obejmowały konkretne problemy, z jakimi spotykają się na co dzień wszyscy konsumenci. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi gwarantowała dobra znajomość ustaw regulujących problematykę konsumencką: ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego, o usługach turystycznych, czy też o kredycie konsumenckim. Bardzo dobrze przygotowana do konkursu młodzież prezentowała wysoki i wyrównany poziom.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Tota-Leszczyńska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku (Przewodnicząca) oraz Inspektor z Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa – Marzena Potomska.

Pierwsze miejsce w V Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej zajęła Dominika Aftyka z ZSEiI, drugie Paulina Chomańska z ZSEiI, a trzecie Monika Buć również z ZSEiI. Najlepsza trójka otrzymała dyplomy oraz ufundowane przez Starostę Giżyckiego cenne nagrody rzeczowe. Z upominkami zakończyli swój udział w konkursie także pozostali jego uczestnicy.

Wszystkim laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku
Katarzyna Tota-Leszczyńska

Wyniki w konkursie:
Uczestnicy konkursu mogli uzyskać maksymalnie 36 punktów.
1.    Dominika Aftyka – ZSEiI                       27 pkt.
2.    Paulina Chomańska –  ZSEiI                26 pkt.
3.    Monika Buć -ZSEiI                                24 pkt.

4.     Paulina Ferenc –  II LO                        20 pkt.
5.    Paweł Borysewicz – ZSKŚiA                 19 pkt.
6.    Wioleta Aftyka  – ZSKŚiA                     18 pkt.
7.    Monika Jabłońska – ZSZ                      17 pkt.
8.    Gabriela Kosiłko – ZSZ                         17 pkt.
9.    Weronika Zakrzewska – ZSZ                15 pkt.
10.    Natalia Krzemińska  –  ZSKŚiA           13 pkt.
11.    Sandra Gembal –   ZSKŚiA                  12 pkt.