V Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej

W piątek, 22 kwietnia 2016r. o godz. 11.00 odbędzie się po raz kolejny skierowany do uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej. Przedsięwzięcie, które od pięciu lat organizuje, Katarzyna Tota – Leszczyńska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów, zostanie zorganizowane w Sali Konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Giżycku.

W ubiegłorocznej edycji Konkursu pierwsze miejsce zajął Aleksander Szefler z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, drugie miejsce Magda Komosa z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, a trzecie Natalia Ciupa z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Najlepsza trójka otrzymała dyplomy oraz ufundowane przez Starostę Powiatu Giżyckiego – Wacława Strażewicza nagrody rzeczowe. Z upominkami zakończyli swój udział w konkursie również pozostali jego uczestnicy.

Celem Konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zachęcenie jej do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu. W tegorocznej edycji patronat honorowy nad Konkursem objęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Starosta Giżycki – Wacław Strażewicz.

Program V Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej:
11.00 – powitanie uczestników konkursu,
11.15 – 12.15 – eliminacje pisemne (test),
12.15 – 13.00 – emisja filmów edukacyjnych o powiecie giżyckim, obrady Komisji Konkursowej, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Katarzyna Tota – Leszczyńska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku (Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, pok. 222, tel. 87 428 59 58 w. 52, rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl).

Starosta Giżycki Wacław Strażewicz oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów Katarzyna Tota – Leszczyńska serdecznie zapraszają uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin Konkursu do pobrania TUTAJ