V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu odbył się etap szkolny V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Do rozwiązywania testu przystąpiło 18 uczniów. Zwycięzcą etapu szkolnego został Mateusz Wojtowicz.

 

Najwyższą liczbę punktów otrzymali:
1.      Mateusz Wojtowicz – 18 punktów
2.      Krystian Kudraj – 18 punktów
 
Po przeprowadzeniu dodatkowych eliminacji ustnych ustalono następującą kolejność:
1.      Mateusz Wojtowicz – zwycięzca etapu szkolnego (zakwalifikował się na etap centralny w Warszawie)
2.    Krystian Kudraj – uczestnik rezerwowy
 
Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Giżycku Wojciech Iwaszkiewicz wręczył ufundowane przez KRUS nagrody.

 

Fot. Archiwum ZSKŚiA w Giżycku