V sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka

 

 

Termin: 26 września 2011 r.

Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Sprawozdanie Przewodniczącej i Prezydium z działalności międzysesyjnej.
4. Przemowa Jarosława Krajewskiego w sprawie organizacji Mistrzostw w narciarstwie i snowboardzie.
5. Sprawa Konkursu na Logo MRMG.
6. Sprawa Diagnozy Potrzeb Młodzieży.
7. Wolne wnioski i interpelacje.
8. Zamknięcie obrad sesji.