VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Zakończył się etap szkolny VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Udział w konkursie, w którym nagrodą główną jest zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wzięli również uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Aby wyłonić zwycięzcę, konieczna była „dogrywka” składająca się z 10 dodatkowych pytań.

Ostatecznie zwycięzcą okazał się Daniel Łakus z I Technikum Agrobiznesu, a na drugim miejscu sklasyfikowano Michała Wawryszko – również z I Technikum Agrobiznesu.

Zwycięzca otrzymał tablet ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który wręczył kierownik giżyckiej placówki – Wojciech Iwaszkiewicz.

Konkurs, który odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.