VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej w Giżycku rozstrzygnięty

DSCF084713 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego wzięło udział w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej, który odbył się w piątek (tj. 21 kwietnia) w Starostwie Powiatowym w Giżycku.

Organizatorem Konkursu w powiecie giżyckim było Starostwo Powiatowe w Giżycku i Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Katarzyna Tota – Leszczyńska.

Patronat nad konkursem objęli Starosta Giżycki – Wacław Strażewicz oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Marek Niechciał.

Do konkursu przystąpiło 13 uczniów z trzech giżyckich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych.

Zebranych w sali konferencyjnej Starostwa uczestników Konkursu powitał Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki. Następnie Powiatowy Rzecznik Konsumentów, a jednocześnie przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Tota – Leszczyńska przedstawiła zasady przeprowadzenia konkursu.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 36 pytań, które obejmowały konkretne problemy z jakimi spotykają się na co dzień wszyscy konsumenci.

Udzielenie prawidłowych odpowiedzi gwarantowała dobra znajomość ustaw regulujących problematykę konsumencką: o prawach konsumenta, kodeks cywilny, o ochronie konkurencji i konsumentów, usługach turystycznych, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym czy też kredycie konsumenckim.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Tota – Leszczyńska (Przewodnicząca) oraz Marzena Potomska – inspektor  z Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, która dokonała sprawdzenia testów i ogłosiła wyniki konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła Paulina Bankiewicz, drugie Dominika Aftyka, a trzecie Marlena Baran – wszystkie laureatki są uczennicami Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.

O III miejsce w dogrywce walczyły Marlena Baran (Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych) oraz Maria Deptuła (Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu), które otrzymały identyczną punktację (po 25 pkt). W dogrywce III miejsce zajęła Marlena Baran (6 pkt) wyprzedzając 1 pkt Marię Deptułę (5 pkt).

Najlepsza trójka otrzymała dyplomy oraz ufundowane przez Starostę Giżyckiego cenne nagrody rzeczowe.  Z upominkami zakończyli swój udział w konkursie również pozostali jego uczestnicy.

Władze naszego Powiatu kładą wielki nacisk na edukację młodzieży, a Konkurs jest jednym z przejawów wykonywania przez Powiat zadań zarówno z zakresu ochrony konsumentów jak i zakresu edukacji. Cieszy fakt, że młodzi ludzie interesują się nie tylko wiedzą podręcznikową, ale także pragną swoje wiadomości poszerzać, co kosztowało ich z pewnością dużo czasu i wysiłku.

Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej jest  doskonałym narzędziem edukacyjnym propagującym wiedzę w zakresie praw konsumenckich oraz podnoszącym świadomość młodzieży o funkcjonujących mechanizmach rynkowych. Celem organizowania takiego konkursu jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale także zachęcenie młodzieży do zgłębiania przepisów prawa konsumenckiego. Jest to wiedza praktyczna, która przyda im się niewątpliwie w życiu codziennym, którą będą mogli również służyć swoim najbliższym, swojej rodzinie.

Wszystkim laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.

Katarzyna Tota – Leszczyńska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku


Wyniki Konkursu:

Uczestnicy konkursu mogli uzyskać maksymalnie 36 punktów.

1. Paulina Bankiewicz – ZSEiI (31 pkt.)
2. Dominika Aftyka – ZSEiI (27 pkt.)
3. Marlena Baran – ZSEiI (25/6 pkt.)

4. Maria Deptuła – ZSKŚiA (25/5 pkt.)
5. Sandra Gembal – ZSKŚiA (24 pkt.)
6. Wioleta Aftyka – ZSKŚiA (23 pkt.)
7. Ewa Sobczak – ZSZ (21 pkt.)
8. Jakub Nakoneczny – ZSZ (17 pkt.)
9. Natalia Komosa – ZSZ (15 pkt.)
Paweł Kondratowicz – ZSEiI (15 pkt.)
Izabela Koniecko – ZSKŚiA (15 pkt.)
10. Karolina Hładuń – ZSEiI (14 pkt.)
Natalia Krzemińska – ZSKŚiA (14pkt.)