VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej w Giżycku rozstrzygnięty

13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Giżyckiego wzięło udział w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej, który odbył się w piątek (tj. 13 kwietnia 2018 r.) w Starostwie Powiatowym w Giżycku.

 

Organizatorem konkursu w powiecie giżyckim było Starostwo Powiatowe w Giżycku i Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Katarzyna Tota – Leszczyńska.
Patronat nad konkursem objęli Starosta Giżycki – Wacław Strażewicz oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Marek Niechciał.
Do konkursu przystąpiło 13 uczniów z trzech giżyckich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza.
Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 36 pytań, które obejmowały konkretne problemy z jakimi spotykają się na co dzień wszyscy konsumenci.
Udzielenie prawidłowych odpowiedzi gwarantowała dobra znajomość ustaw regulujących problematykę konsumencką: o prawach konsumenta, kodeks cywilny, o ochronie konkurencji i konsumentów, usługach turystycznych, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym czy też kredycie konsumenckim.
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Tota – Leszczyńska (Przewodnicząca) oraz Marzena Potomska – inspektor z Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, która dokonała sprawdzenia testów i ogłosiła wyniki konkursu.
Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Szpakowska (II LO), drugie Wioleta Aftyka (ZSKŚiA), a trzecie Julia Szyłejko (ZSEiI).
Najlepsza trójka otrzymała dyplomy oraz ufundowane przez Starostę Giżyckiego cenne nagrody rzeczowe: za zajęcie I miejsca głośnik przenośny bluetooth, za zajęcie II miejsca słuchawki bluetooth, za III miejsce słuchawki z mikrofonem. Z upominkami zakończyli swój udział w konkursie również pozostali jego uczestnicy.
Władze naszego Powiatu kładą wielki nacisk na edukację młodzieży, a Konkurs jest jednym z przejawów wykonywania przez Powiat zadań zarówno z zakresu ochrony konsumentów jak i zakresu edukacji. Cieszy fakt, że młodzi ludzie interesują się nie tylko wiedzą podręcznikową, ale także pragną swoje wiadomości poszerzać, co kosztowało ich z pewnością dużo czasu i wysiłku.
Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej jest doskonałym narzędziem edukacyjnym propagującym wiedzę w zakresie praw konsumenckich oraz podnoszącym świadomość młodzieży o funkcjonujących mechanizmach rynkowych. Celem organizowania takiego konkursu jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale także zachęcenie młodzieży do zgłębiania przepisów prawa konsumenckiego. Jest to wiedza praktyczna, która przyda im się niewątpliwie w życiu codziennym, którą będą mogli również służyć swoim najbliższym, swojej rodzinie.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Tota – Leszczyńska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku

Wyniki Konkursu:
Uczestnicy konkursu mogli uzyskać maksymalnie 36 punktów.
1.Aleksandra Szpakowska – II LO (24pkt.)
2.Wioleta Aftyka – ZSKŚiA (22 pkt.)
3.Julia Szyłejko – ZSEiI (21 pkt.)
4.Sandra Gembal – ZSKŚiA (20 pkt.)
5.Karolina Hładuń – ZSEiI (19 pkt.)
Paweł Kondratowicz – ZSEiI (19 pkt.)
6.Milena Samiła- ZSEiI (18 pkt.)
7.Agnieszka Czarzasta – ZSKŚiA (17 pkt.)
8.Alicja Łożyńska – II LO (16 pkt.)
Katarzyna Skoniecka- ZSEiI (16pkt.)
9. Jarosław Słowikowski – II LO (15 pkt.)
10. Kacper Szukajt – II LO (13 pkt.)
11. Martyna Cybul – ZSKŚiA (12 pkt.)