VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej

W piątek, 13 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 odbędzie się po raz kolejny skierowany do uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej. Przedsięwzięcie, które od siedmiu lat organizuje, Katarzyna Tota – Leszczyńska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów, zostanie zorganizowane w Sali Konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Giżycku.

 

W ubiegłorocznej edycji Konkursu wszystkie trzy miejsca zajęły uczennice Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku: pierwsze miejsce – Paulina Bankiewicz, drugie miejsce – Dominika Aftyka, a trzecie – Marlena Baran. Najlepsza trójka otrzymała dyplomy oraz ufundowane przez Starostę Powiatu Giżyckiego – Wacława Strażewicza nagrody rzeczowe. Z upominkami zakończyli swój udział w konkursie również pozostali jego uczestnicy.
Celem Konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu.
W tegorocznej edycji patronat nad Konkursem objęli Starosta Giżycki – Wacław Strażewicz oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Marek Niechciał.

Program VII Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej:
11.00 – powitanie uczestników konkursu,
11.15 – 12.15 – eliminacje pisemne (test),
12.15 – 13.00 – obrady Komisji Konkursowej, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Katarzyna Tota – Leszczyńska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku (Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, pok. 222, tel. 87 428 59 58 w. 52, rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl ).

Starosta Giżycki Wacław Strażewicz oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów Katarzyna Tota – Leszczyńska serdecznie zapraszają uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu Giżycko 2018