* VII Rodzinny Festyn „Aktywna rodzina w grodzie znad Niegocina”

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

zapraszają na

VII Rodzinny Festyn „Aktywna rodzina w grodzie znad Niegocina”,

który odbędzie się w sobotę 2 czerwca 2012 r. o godz. 14:00 na Plaży Miejskiej w Giżycku