VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej

W piątek, 12 kwietnia 2019 r., o godz. 11.00, w Starostwie Powiatowym w Giżycku (Al. 1 Maja 14, Sala Konferencyjna) odbędzie się Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej skierowany do uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.

Celem Konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu.

Organizatorem konkursu jest Powiat Giżycki – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku pod patronatem Starosty Giżyckiego – Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego.
Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Marek Niechciał oraz Europejskie Centrum Konsumenckie Polska.

Program VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej:
11.00 – powitanie uczestników konkursu,
11.15 – 12.15 – eliminacje pisemne (test),
12.15 – 13.00 – Prawa pasażerów – wykład poprowadzi Koordynator ECK Polska – Karol Muż
13.00 – 14.00 – obrady Komisji Konkursowej, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Katarzyna Tota – Leszczyńska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku (Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, pok. 222, tel.87 428 59 58 w.52, rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl ).

Starosta Giżycki oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów Katarzyna Tota – Leszczyńska serdecznie zapraszają uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie.