W czerwcu Studencka Poradnia Prawna będzie czynna w środy

W czerwcu 2013 r. Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku działająca przy Starostwie Powiatowym w Giżycku (pok. 6)  będzie czynna w środy w godzinach 8:00 – 11:00. 

 

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA
WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
przy Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14
pokój nr  6

W czerwcu 2013 r. będzie czynna w środy w godz. 8:00 – 11:00.

Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
 

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu w Białymstoku udziela porad prawnych w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS-u), podatkowego, administracyjnego, międzynarodowego, uchodźców.    

Studencka Poradnia Prawna nie udziela porad prawnych:
– z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
– w sprawach, w których został przyznany adwokat z urzędu bądź działał adwokat z wyboru,
– osobom składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez pełnomocnictwa.