W kręgu poezji i prozy lagrowej byłych więźniarek obozu KL Ravensbrück

W dniu 18 marca 2022 r. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku odbył się regionalny półfinał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Główne cele konkursu to przede wszystkim popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück i prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek oraz zapoznanie z losami tych kobiet, aby kolejne pokolenia pamiętały o ich martyrologii.

W konkursie tym udział wzięła również grupa młodzieży z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku w składzie: Julia Czerech (kl. I TAW) , Julia Dawid i Julia Szablan (kl. II TAW), Weronika Frydrycy (kl. II TAR) oraz Karol Kulbacki (kl.  III TIK). Każdy z uczestników miał do zaprezentowania z pamięci po jednym wybrany utworze prozatorskim i poetyckim wspomnień byłych więźniarek obozu KL Ravensbrück w wyznaczonym czasie – do 5 minut. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki związane z tematyką konkursu.

Opiekun: mgr Andrzej Arian