W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ograniczenie dostępu i przejście na pracę zdalną

Informujemy, że począwszy od dziś (14 października 2020 r.) do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku przechodzi w tryb tzw. pracy zdalnej. Wszystkie sprawy, którymi zajmuje się placówka, a w tym z zakresu: pieczy zastępczej, wnioskowania o środki PFRON czy wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności będą przyjmowane do skrzynki pocztowej zainstalowanej na drzwiach wejściowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Smętka 5 w Giżycku.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane będą zdalnie przez telefon pod numerem (87) 429-10-89.

Pomoc i wszelkiego rodzaju wsparcie psychologiczne oraz kontakt w innych niecierpiących zwłoki sprawach udzielane będą pod numerem telefonu (87) 429-10-89.

O powrocie do pracy w trybie zwykłym w giżyckim PCPR powiadomimy Państwa odrębną informacją.