W Powiecie Giżyckim około 19 mln zł na pomoc w walce z COVID-19 w I połowie 2020 r.

W I połowie 2020 r. przebieg większości projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Giżyckiego był determinowany sytuacją epidemiczną w kraju związaną z COVID-19 i występującymi obostrzeniami. Łącznie pozyskano w Powiecie Giżyckim środki finansowe w wysokości 18.674.244 z czego:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku pozyskał 16.850.000 zł ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach COVID-19, w tym na:
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – 2.000.000,00 zł
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – 2.300.000,00 zł
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych – 330.000,00 zł
  • Niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych – 12.220.000,00 zł
 2. Pozostałe jednostki organizacyjne powiatu Giżyckiego pozyskały środki finansowe na realizację projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i edukacji) w wysokości 1.821.244 zł.

W okresie pandemii samorząd Powiatu Giżyckiego wspierał także ze środków własnych oraz z różnych źródeł zewnętrznych powiatowe jednostki organizacyjne, służby i straże w walce z COVID-19, w tym w formie finansowej i rzeczowej:

 1. pomoc finansowa -na walkę z Covid-19 i organizację miejsc kwarantanny w I połowie 2020 r.: 152.604 zł
 2. pomoc rzeczowa – uzyskana przez Powiat Giżycki i przekazana powiatowym jednostkom organizacyjnym to m.in.:
  – maseczki ochronne – 4.400 szt.;
  – płyn dezynfekujący do rąk i powierzchni – 425 litrów;
  – rękawiczki jednorazowe – 4.400 szt.;
  – przyłbice, fartuchy, i inne;