W regatach Rząd – Samorząd najlepsi żeglarze MON, ale na „pudle” miasto i gmina Giżycko

Już po raz dwunasty samorządowcy miasta, gminy i powiatu giżyckiego zorganizowali Giżyckie Żeglarskie Regaty Rząd – Samorząd. Impreza na trwałe zagościła już w żeglarskim kalendarzu Giżycka i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Do udziału w tegorocznych Regatach zgłosiło się 19 załóg, z których 8 reprezentowało administrację rządową: Ministerstwo Obrony Narodowej (2 załogi), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Gospodarki (2 załogi), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury (Urząd Komunikacji Elektronicznej) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Załogi samorządowe reprezentowali w tym roku żeglarze z Ustki, Słupska, Rudy Śląskiej, Nowej Rudy, Grodziska Mazowieckiego, Giżycka, jak również Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego.
Służby mundurowe reprezentowała załoga 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

Swoją obecnością na Regatach zaszczyciła organizatorów Pani Wiceminister Infrastruktury Anna Wypych – Namiotko. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Cezary Gawlas – Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji (załoga MSWiA); Ryszard Froń – Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (załoga Ministerstwa Sportu i Turystyki); posłowie Jerzy Gosiewski i Andrzej Orzechowski, Senator RP Marek Konopka, Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego (załoga Urzędu Marszałkowskiego), Marek Bauman – Skarbnik Województwa Warmińsko – Mazurskiego (załoga Urzędu Marszałkowskiego), Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki (załoga Miasta Grodzisk Mazowiecki), Ryszard Kwiatkowski – Wiceprezydent Miasta Ustka (załoga Miasta Ustka), Czesław Kalinowski – Prezes Warmińsko – Mazurskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

XII Giżyckie Regaty „Rząd – Samorząd” wygrała reprezentacja Ministerstwa Obrony Narodowej w składzie: Wojciech Myśliwiec – sternik, Krzysztof Tomkiel, Krzysztof Malinowski.

Bardzo dobrze spisały się załogi naszych samorządów. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Miasta Giżycka w składzie: Jan Małecki – sternik, Jerzy Kiczyński, Cezary Piórkowski, Sylwia Żarnoch – Wasilewska. Na trzecim miejscu do mety dopłynęła załoga Gminy Giżycko: Bogdan Dziekański – sternik, Anna Leszczyńska, Milena Cituk.

Duży pech prześladował załogę Powiatu Giżyckiego, która w trakcie ostrego halsowania „zgubiła” balastującego na szelkach członka załogi i straciła szansę na dobrą pozycję w zawodach.

Wręczone zostały także nagrody dodatkowe: „Gorzki Pech” dla załogi Powiatu Giżyckiego, „Skrzynia Komandora” dla załogi Samorządu Warmińsko – Mazurskiego, dwie nagrody „Fair Play” dla załóg Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz „czerwona Latarnia” dla załogi Ministerstwa Gospodarki.