W trosce o układ krążenia…

Słuchacze i nauczyciele Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej zaangażowali się w działania promujące zdrowy styl życia i zorganizowali przedsięwzięcie pod nazwą „W trosce o układ krążenia”. Kilkadziesiąt osób skorzystało z pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz sprawdziło wydolność organizmu testem Ruffiera. Niektórzy poddali się masażowi pneumatycznemu i ćwiczeniom fizycznym zapobiegającym obrzękom kończyn.

Odwiedzający mieli także możliwość określenia swojego BMI i uzyskania informacji na temat zasad prawidłowego żywienia. Ponadto w trosce o życie innych każdy gość mógł nauczyć się obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Jest to szczególnie ważne ze względu na coraz większą dostępność AED w miejscach publicznych. Uczniowie z giżyckich szkół rozwiązali test wiedzy o chorobach układu krążenia. Wśród uczestników z dobrymi odpowiedziami wylosowano nagrodę książkową. Biorący udział zostali poczęstowani zdrową przekąską wpływającą pozytywnie na układ krążenia. Organizatorzy mają nadzieję, że przeprowadzona akcja przyczyni się do wzrostu świadomości wśród jej uczestników.

Autor: Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku