Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna – Ława

28 sierpnia br. w siedzibie Prawdinskiego Miejskiego Okręgu (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”. Powiat Giżycki reprezentował Wicestarosta Mateusz Sieroński.

W skład Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna – Ława” wchodzą powiaty województwa warmińsko-mazurskiego (gołdapski, węgorzewski, giżycki, kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski i olsztyński) oraz okręgi Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej (Prawdińsk, Oziersk, Gusiev, Bagrationowsk i  Mammonowo). Na 12 członków, obecnych było 11 samorządów.

Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie finansowe za 2018 rok, udzielając tym samym Zarządowi absolutorium. Ponadto przekazano informację o działalności Zarządu.

Poruszono również problematykę dotyczącą organizacji kolejnego Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława. Rangi wydarzeniu nadaje fakt, że będzie to jego XX edycja. Zamierzeniem organizatorów jest zatem, aby przygotować się w sposób szczególnie uroczysty do organizacji tej tradycyjnej już imprezy integrującej społeczność lokalną z obu stron granicy polsko-rosyjskiej.

Zarząd Stowarzyszenia z zadowoleniem przyjął również informację przekazaną przez stronę rosyjską, iż od 01.07.2019 r. istnieje możliwość ubiegania się o wizy uprawniające do przekroczenia granicy polsko-rosyjskiej w formie elektronicznej, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców obu stron granicy. Wizy te są możliwe do uzyskania w terminie do 1 tygodnia i są bezpłatne.

Pełnomocnik Starosty Węgorzewskiego ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu poinformowała zebranych o międzynarodowym spływie kajakowym Węgorapa-Angrapa organizowanym z samorządami Ozierska i Czerniachowska zapraszając jednocześnie wszystkich członków Stowarzyszenia „Łyna-Ława” do udziału w tym spływie. W trakcie dyskusji pojawił się pomysł na kolejne partnerskie przedsięwzięcie tj. zorganizowanie rajdu rowerowego Perły-Kryłowo. Pomysł ten spotkał się z aprobatą pozostałych członków Stowarzyszenia. Organizacją rajdu ma się zająć samorząd Powiatu Węgorzewskiego i samorząd Prawdińskiego Miejskiego Okręgu.

Na zakończenie posiedzenia Szef Prawdińskiego Miejskiego Okręgu pan Władimir Bakalin przedstawił najbliższe plany rozwojowe Prawdińska, wyremontowany kościół greckokatolicki oraz centrum miasta.

 

Fot. Powiat Gołdapski, www.powiatgoldap.pl