Walne Zebranie Stowarzyszenia WJM 2020

W Mikołajkach trwa właśnie Walne Zebranie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. W spotkaniu uczestniczą m.in.: Jolanta Piotrowska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Małgorzata Kopiczko – Senator RP.
Na zebraniu przedstawiona została informacja o działalności Stowarzyszenia WJM 2020 w 2019 roku, udzielono także absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Prezentację dokumentu pn. „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego” prowadzi prof. Wojciech Dziemianowicz. Planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzających przyjęcie Strategii.