„Wampiriada” w Szkole Policealnej

16 stycznia br. w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku odbyła się po raz kolejny „WAMPIRIADA”, czyli honorowe oddawanie krwi. Organizatorem imprezy byli uczniowie II roku kierunku ratownik medyczny oraz nauczycielka z Medyka, pani Dominika Buczyńska. Obsługę medyczną zapewniło Wojewódzkie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, stacja w Giżycku.

Limit osób mogących oddać krew określono na 40 osób. Chętnych było zdecydowanie więcej. W akcji udział wzięli uczniowie ze Szkoły Policealnej oraz z II Liceum Ogólnokształcącego. Część osób po badaniu nie zakwalifikowało się do oddania krwi z powodu przebytych niedawno infekcji. Ostatecznie krew oddało 29 osób. W tej grupie znaleźli się Honorowi Krwiodawcy jak i osoby pierwszorazowo oddające krew.

Tekst: Agnieszka Patejuk
Fot. Archiwum Szkoły Policealnej w Giżycku