Warmińsko-Mazurska Konferencja Nauczycieli Matematyki

Piątek 16 czerwca br. nauczyciele matematyki spędzili w Olsztynie uczestnicząc w Warmińsko-Mazurskiej Konferencji Nauczycieli Matematyki. Konferencja inaugurująca dwa projekty edukacyjne zaplanowane na rok szkolny 2023/2024 (MATura+ dla maturzystów oraz MATma² dla ósmoklasistów) zorganizowana została przez Firmę Edukacyjno-Wydawniczą ELITMAT we współpracy z Fundacją Emipria i Wiedza powołaną przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Nauczyciele wysłuchali ciekawych i inspirujących wykładów. Dariusz Kulma opowiadał m.in. o tym, co zrobić, by uczniowie uczyli się chętniej, by tęsknili za naszymi lekcjami. Przypomniał też, jak ważna jest dobra atmosfera podczas zajęć oraz zwracanie uwagi na potrzeby młodego człowieka. Robert Baca podzielił się efektami swojej pracy. Mówił jak sprawić, by lekcje były dynamiczne, a uczeń w pełni zaangażowany. Z wykładu prof. Marka Kaczmarzyka dowiedzieliśmy się, że specyficzny dla człowieka rozwój mózgu powoduje, że nowsze, odpowiedzialne za operacje na symbolach obszary mózgu dojrzewają późno, a mózg jest w pełni sprawny dopiero po 50 roku życia. Marcin Zaród opowiadał, jak wykorzystać nastawienie na rozwój w codziennej pracy nauczyciela matematyki. Projekty MATura+ oraz MATma² omówiła Małgorzata Zakrzewska.
To był dzień spędzony w miłym towarzystwie, pełen inspiracji i pozytywnej energii oraz dzielenia się doświadczeniami.

Ewa Ładna – doradca metodyczny w zakresie matematyki

 

Źródło: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku