Warmińsko – Mazurska Nagroda Jakości oraz Konkurs Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur


Konkurs Warmińsko – Mazurska Nagroda Jakości jest edycją regionalną Polskiej Nagrody Jakości. Konkurs w wymiarze regionalnym organizowany jest od 12 lat, w ramach realizacji Warmińsko – Mazurskiego Programu Promocji Jakości, przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Krajową Izbę Gospodarczą.

Celem konkursu Warmińsko – Mazurska Nagroda Jakości jest promowanie w regionie Zarządzania przez Jakość, jako wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowanego na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach i sferach działalności, zarówno od strony potencjału, jak i efektów.

Komitet Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości ustanowił następujące kategorie konkursowe:

1. Mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe
2. Organizacje produkcyjne i usługowe
3. Organizacje publiczne
4. Organizacje edukacyjne

Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 marca 2012 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegóły konkursu, regulamin, zasady oraz formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.wrota.warmia.mazury.pl w zakładce „Jakość i znaki regionalne”.

Konkurs Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur

Konkurs organizowany jest od 8 lat. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych produktów i usług w regionie Warmii i Mazur oraz ich promocja na rynku lokalnym, krajowym i Unii Europejskiej.

Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w kategorii produkt są: jakość produktu, innowacyjność, konkurencyjność, trwałość i bezpieczeństwo produktu, opinie odbiorców, zgodność z normami ekologicznymi, usługi dodatkowe, estetyka opakowania.

Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w kategorii usługa są: jakość obsługi, innowacyjność, konkurencyjność, zgodność usługi z oczekiwaniami klienta, opinie odbiorców, zgodność z normami ekologicznymi, usługi dodatkowe, promocja regionu poprzez usługę.

Kategorie:

a) Produkt żywnościowy;
b) Produkt żywnościowy o charakterze przemysłowym;
c) Produkt przemysłowy;
d) Produkt rzemieślniczy i usługa rzemieślnicza;
e) Usługa turystyczna (w tym hotele, agroturystyka, i inne);
f) Usługa gastronomiczna;
g) Usługa medyczna – przychodnie lekarskie;
h) Usługa medyczna – szpitale;
i) Usługi inne.

Podstawowe kryterium uczestnictwa w konkursie:
Produkty i usługi mogą być zgłaszane do udziału w konkursie przez wytwarzające je przedsiębiorstwa, organizacje publiczne oraz inne podmioty, które działają na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego minimum 3 lata.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 maja 2012. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Szczegóły konkursu, regulamin, zasady oraz formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.wrota.warmia.mazury.pl w zakładce „Jakość i znaki regionalne”.

 

Patronaty nad konkursami sprawują: Polskie Radio Olszyn S.A.; „Edytor” Sp. z o.o. – wydawca „Gazety Olsztyńskiej” / „Dziennika Elbląskiego” oraz TVP Olsztyn.

Wręczenie laureatom statuetek i wyróżnień nastąpi na uroczystej Gali Jakości w dniu 9 listopada 2012 r., która tradycyjnie odbędzie się na Zamku Olsztyńskim.