Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Uprzejmie informujmy, iż po przerwie spowodowanej pandemią, wznowiono organizację Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, którego celem jest popularyzacja wśród uczniów szkół ponadpodstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.

Odpowiadając na zaproszenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, Powiat Giżycki przystąpił do organizacji eliminacji powiatowych Turnieju. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do zawodów zgłosiły się reprezentacje 4 giżyckich szkół średnich dla których Powiat jest organem prowadzącym t. j. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

Tegoroczne eliminacje powiatowe odbędą się 28 kwietnia, w Rynie na parkingu przy ul. Kościuszki, nieopodal Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Początek zawodów dla publiczności o godz. 10:30.

Organizatorami eliminacji powiatowych są: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, Urząd Miasta i Gminy Ryn, Komenda Powiatowa Policji w Giżycku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rynie oraz Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.

Serdecznie zapraszamy!