* Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY

finał powiatowy z udziałem reprezentacji szkół powiatu giżyckiego

26 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

Cele turnieju to:
– popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej,
– propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym,
– popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– propagowanie sportów motorowych.

Turniej ma charakter wieloetapowy i jest eliminacją Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

W trakcie turnieju przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:
1. Test pisemny z przepisów ruchu drogowego,
2. Test pisemny z historii motoryzacji,
3. Sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4. Sprawdzian z obsługi codziennej motoroweru,
5. Jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”,
6. Jazda sprawnościowa motorowerem.

Organizatorami są:
1. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku,
2. Komenda Powiatowa Policji w Giżycku,
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku,
4. Powiatowe Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
5. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku,
6. Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku,
7. Ośrodek Szkolenia Kierowców MiG,
8. Przedsiębiorstwo Prywatne PINDUR,
9. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku.

 

Galeria zdjęć z Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2011: