Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego – konsultacje

W Starostwie Powiatowym w Giżycku trwają konsultacje społeczne projektu strategii: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Spotkanie otworzył Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, a prowadzą: Członek Zarządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego – Jolanta Piotrowska i Dorota Kopeć – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Merytorycznie wsparciem służy także ekspert – prof. dr hab. Jacek Szlachta, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W spotkaniu biorą udział również, m.in., przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz biznesu. Konsultacje mają charakter otwarty, każdy z przybyłych gości może wziąć udział w dyskusji i wyrazić swoją opinię na temat kształtowania przyszłej strategii rozwoju województwa.