Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021

Wiosna i lato to niezwykle intensywne pory roku w codziennej pracy rolnika. To także czas na podjęcie decyzji dotyczących zasiewów na rok kolejny. Aby wspomóc producentów rolnych w podjęciu właściwego wyboru, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w okresie od 14 czerwca do 9 lipca br. przeprowadzi 19 Powiatowych Dni Pola.

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, to wydarzenie nad którym patronat honorowy objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą Krajowym Dniom Pola 2021 w Minikowie, odbywającym się pod hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Polsce.

Celem organizacji Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Wydarzenie to będzie zwieńczeniem działalności upowszechnieniowej Ośrodka, podczas którego rolnicy będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. W programie spotkań przewidziano m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki oraz konsultacje z doradcami.

Podczas 19 spotkań powiatowych prezentowane będą poletka demonstracyjne zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego oraz roślin bobowatych, które prowadzone są z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, a w szczególności zastosowania odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi wpisanych na listę odmian zalecanych do uprawy w rejonie Warmii i Mazur. W czasie sesji praktycznych w gospodarstwach rolnych uczestnicy naocznie będą mogli porównać poziom plonowania oraz odporności na agrofagi. Podczas części teoretycznej spotkań rolnicy zapoznają się z technologiami uprawy w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a także będą mieli możliwość  do konsultacji z doradcami nt. metod uprawy zastosowanych na poletkach demonstracyjnych, metod integrowanej ochrony roślin, prowadzenia monitoringu agrofagów oraz ich wpływu na ochronę środowiska naturalnego i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Pani Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl.

Harmonogram Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 2021:
•    14 czerwca – powiat iławski
•    15 czerwca – powiat piski
•    16 czerwca – powiat giżycki
•    17 czerwca – powiat braniewski
•    18 czerwca – powiat kętrzyński
•    21 czerwca – powiat elbląski
•    22 czerwca – powiat olsztyński
•    23 czerwca – powiat mrągowski
•    24 czerwca – powiat węgorzewski
•    25 czerwca – powiat działdowski
•    28 czerwca – powiat bartoszycki
•    29 czerwca – powiat ełcki
•    30 czerwca – powiat ostródzki
•    1 lipca – powiat nowomiejski
•    2 lipca – powiat nidzicki
•    6 lipca – powiat lidzbarski
•    7 lipca – powiat gołdapski
•    8 lipca – powiat olecki
•    9 lipca – powiat szczycieński

Szczegóły spotkań już wkrótce – wraz z programami i miejscami sesji praktycznych na polach.

 

Źródło informacji: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie