Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Misją Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Obserwatorium) jest rozpowszechnianie informacji i analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także udostępnianie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach prewencyjnych bazujących na nauce i najlepszych doświadczeniach krajowych i zagranicznych.

Głównym celem powołania Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Obserwatorium) jest ustanowienie platformy wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów charakterystycznych dla województwa warmińsko – mazurskiego. Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez przygotowanie, uruchomienie i nieprzerwane funkcjonowanie strony internetowej opracowanej i zarządzanej przez wyznaczonych w tym celu specjalistów.

Projekt Obserwatorium powstał na zlecenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie i od 2012 r. funkcjonuje w jego strukturach organizacyjnych. Stanowi on I fazę budowy Systemu Informacji o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w województwie,  realizowaną w ramach Warmińsko – Mazurskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem na stronie internetowej:

www.obserwatorium.word.olsztyn.pl