Warsztaty dla członków Samorządu Uczniowskiego

Czym jest Samorząd Uczniowski? Jakie cechy powinien posiadać członek SU? W jaki sposób sprawnie organizować działania SU? Co to znaczy być liderem? Nad tymi zagadnieniami pracowali członkowie Samorządu Uczniowskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku w czasie warsztatów zorganizowanych na terenie Ośrodka „Zofiówka” w Rynie. 

Praca różnymi metodami /METAPLAN, burza mózgów/ była bardzo twórcza i efektywna. Wspólnie udało się odpowiedzieć na postawione na początku warsztatów pytania i opracować plan pracy SU na ten rok szkolny. Dzięki wspólnej pracy w czasie warsztatów ich uczestnicy zrozumieli, że to oni są odpowiedzialni za pracę Samorządu Uczniowskiego oraz, że od ich pomysłowości i umiejętności organizacyjnych możliwe będzie zorganizowanie wielu przedsięwzięć na terenie Ośrodka. Warsztaty dla uczniów SOSW przeprowadziły Beata Jasudowicz oraz Małgorzata Czopińska.

Fot. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku