Warsztaty dla sołtysów i członków Rad Sołeckich

Zarząd Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) zaprasza sołtysów i członków Rad Sołeckich obszaru LGD9 na dwudniowe, bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu współpracy „Aktywny Sołtys” (akronim AS). Warsztaty odbędą się w dniach 6-7 oraz 11-12 grudnia 2012 r. w Węgorzewskim Centrum Kultury.

 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat uruchamiania działalności gospodarczej i rejestracji regionalnych produktów kulinarnych pozwalających na zróżnicowanie usług turystycznych na obszarach wiejskich, a także podniesienie wiedzy nt. tworzenia i realizacji projektów współfinansowanych z UE.

 

Terminarz warsztatów:

6-7 grudnia 2012 r. (czwartek, piątek), w godz. 10.00-15.00

„Zasady tworzenia oraz realizacja projektów współfinansowanych z UE”

11-12 grudnia 2012 r. (wtorek, środa),  w godz. 10.00-15.00

„Rozwój przedsiębiorczości oraz rejestracja produktu regionalnego”


Miejsce warsztatów: Węgorzewskie Centrum Kultury; Sala Kameralna, ul. Gen. J. Bema 14, 11-600 Węgorzewo.

 

Zgłoszeń należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w biurze LGD9 oraz na stronie www.mazurylgd9.pl w zakładce „AS” oraz przesłać na adres biura Związku Stowarzyszeń LGD9: ul. Portowa 2/3; 11-600 Węgorzewo.

 

Osobą do kontaktu jest pani Aleksandra Kiełczewska – pracownik biura LGD9, nr tel. (87) 428 13 66.