Warsztaty dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli

22 listopada 2019  r. w auli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku odbyły się warsztaty dydaktyczno-metodyczne pt. „Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. Polska północno-wschodnia” dla nauczycieli historii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatów: węgorzewskiego, kętrzyńskiego, gołdapskiego, oleckiego, mrągowskiego oraz giżyckiego.

Przybyłych gości, m.in. Pana Michała Jasudowicza – Prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Giżycku oraz pracowników OBEN IPN w Białymstoku – Panów Pawła Murawskiego i Waldemara Tyszuk, przywitała Pani Dyrektor Beata Żmijewska, która dokonała również uroczystego otwarcia warsztatów.

Uczestnicy wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną „Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. Polska północno–wschodnia”  wygłoszonej przez Waldemara Tyszuk, po czym  Paweł  Murawski w sposób szczegółowy przedstawił poszczególne elementy Teki Edukacyjnej – „Agresja sowiecka i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939–1941)” oraz możliwości wykorzystania jej na lekcjach historii. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali materiały szkoleniowe IPN.

Na zakończenie spotkania Pan Michał Jasudowicz  przybliżył zebranym historię swojej rodziny na dalekiej Syberii w czasie trwania II wojny światowej.

Organizatorami warsztatów byli: IPN KŚZpNP Oddział w Białymstoku, Dyrekcja Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku oraz  Andrzej Arian.

Koordynator warsztatów IPN – mgr Andrzej Arian