Warsztaty Ekologiczne w Suwalskim Parku Krajobrazowym

W dniach 8-10 maja klasa II Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku brała udział w Warsztatach Ekologicznych w Turtulu na Suwalszczyźnie. Uczniowie w trakcie warsztatów dowiedzieli się: kiedy i w jaki sposób ukształtował się teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego i dolin rzecznych, jakie formy geologiczne występują na trasie ścieżki doliną Czarnej Hańczy do jeziora Hańcza, jakie gleby dominują i co się na nich uprawia.  

Kolejnym etapem warsztatów było rozpoznawanie zjawisk erozji i sposobów zapobiegania im. Duże zainteresowanie wzbudziła również historia i zwyczaje staroobrzędowców przy okazji zwiedzania molenny w Wodziłkach.

Podczas warsztatów uczestnicy zobaczyli grupy jezior Szurpliskich, rozpoznawali różnorodne formy geologiczne,  poznali historię grodziska Jaźwińskiego na Zamkowej Górze i legendy z tym związane, zwiedzili rezerwat Głazowisko Rutka na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, rozpoznawali porosty i dokonywali oceny czystości powietrza za pomocą skali porostowej. Ciekawym zajęciem było również zbieranie, rozpoznawanie i opisywanie roślin (gatunki borealne i relikty polodowcowe) do zielników ale też  ćwiczenie umiejętności posługiwania się mapą.  Na koniec uczniowie dokonali badania czystości wody w stawie Turtulskim.

A wieczorami przy ognisku oprócz tradycyjnych pieczonych kiełbasek, były śpiewy i tańce, do których przygrywał Paweł Łukaszewicz na akordeonie. Odbył się też bardzo ważny turniej  badmintona: Mateusz Możejko kontra wychowawczyni Anna Daraż.  Tym razem Pani poległa choć nie bez zażartej walki.  Atrakcją dodatkową była wizyta w miejscu, gdzie stykają się  trzy granice: Rosyjska, Litewska i Polska oraz spacer wiaduktami w Stańczykach.

 

Zmęczeni, opaleni i zadowoleni z naładowanymi akumulatorami do dalszej pracy i motywacją do nauki …

…uczniowie klasy II Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji i  opiekunowie H. Czarnecka, A.Daraż, M. Iwaszkiewicz