Warsztaty IPN dla nauczycieli w Giżycku

W dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku przy ul. Kopernika 5 odbędą się warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatów: węgorzewskiego, kętrzyńskiego, gołdapskiego, oleckiego, mrągowskiego oraz giżyckiego. Temat warsztatów – „Agresja sowiecka i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939–1941)”. Zostaną one przeprowadzone przez pracowników OBEN w Białymstoku z wykorzystaniem teki edukacyjnej IPN.

Koordynator d/s IPN
mgr Andrzej Arian