Warsztaty IPN w ZSKŚiA

W dniu 19  marca 2018 r. w auli Zespołu Szkół  Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych pt. „Operacja polska NKWD 1937-1938” z wykorzystaniem teki edukacyjnej  IPN „Operacja polska” NKWD 1937‒1938. Losy Polaków w Rosji bolszewickiej i w ZSRS do 1939 roku”.

Spotkanie przeprowadzili pracownicy OBEP IPN z Białegostoku. Pani Magdalena Dzienis-Todorczuk wystąpiła z  referatem dotyczącym min. tworzenia polskich regionów narodowościowych na terenie ZSRR i likwidacji polskich ośrodków w latach 1937-1938 przez Stalina. Pan  Krzysztof Jodczyk przedstawił klasyfikację „operacji polskiej” jako zbrodni ludobójstwa przeprowadzonej przez NKWD.

Organizatorami warsztatów byli: OBEP IPN w Białymstoku i Andrzej Arian z ZSKŚiA. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały edukacyjne oraz potwierdzenie udziału.

Koordynator warsztatów IPN mgr Andrzej Arian