Warsztaty poświęcone przygotowaniu Planów Zadań Ochronnych dla Obszarów Natura 2000

dyrekcja ochrony środowiska
Warsztaty poświęcone przygotowaniu Planów Zadań Ochronnych dla Obszarów Natura 2000 Ostoja Północnomazurska PLH280045 oraz Jezioro Dobskie PLB280012 prowadzone sa w ramach projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.

Projekt realizowany jest w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Miejsce warsztatów – Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 33; 11-500 Giżycko

Warsztaty odbędą się w godzinach 10:30 – 14:00, w dniach:

  • I warsztaty – 17 września 2013 r. – zgłoszenia do 16 września
  • II warsztaty – 9 października 2013 r. – zgłoszenia do 7 października
  • III warsztaty – 28 października 2013 r. – zgłoszenia do 25 października
  • IV warsztaty – 15 listopada 2013 r. – zgłoszenia do 13 listopada

Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telef.: 89 53 72 109

Udział w warsztatach jest bezpłatny