* Warsztaty pt. „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”

 

 

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, ul. Smętka 5, sala nr 7.

Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy, a także uczniów i tegorocznych absolwentów.

Celem warsztatów jest pobudzenie uczestników do przyjęcia przedsiębiorczej postawy w życiu zawodowym, zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy na własny rachunek, a także określenie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Młodzi ludzie odwiedzający w okresie wakacyjnym jednostki OHP będą mogli również skorzystać z  porad i konsultacji indywidualnych, zapoznać się z ofertą kursów i szkoleń oraz projektami rynku pracy realizowanymi przez OHP.

Serdecznie zapraszam!   

Marta Buczyńska
Doradca zawodowy MCK Giżycko