Warsztaty terapeutyczne tańcem i ruchem

tulipanyGiżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” zaprasza chętnych do uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych tańcem i ruchem. Spotykania będą się odbywać w Klubie Seniora w Giżycku przy ul. Królowej Jadwigi 9b. Drugie z cyklu 5 spotkań odbędzie się 3 czerwca 2017 r. o godz. 11:00. Zajęcia prowadzi specjalista – pani Agata Babkiewicz.

Projekt „Mocna głowa sił mi doda II” jest kontynuacją takiego samego zadania z 2016 roku i ma za zadanie wsparcie zdrowia psychicznego uczestników.

W ramach projektu przewidziany jest również udział w koncercie muzycznym wybranym przez uczestników.

Zadanie pn. „Mocna głowa sił mi doda II” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.