Warsztaty w ramach poradnictwa zawodowego w PUP

29 oraz 30 listopada br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku odbyły się warsztaty w ramach poradnictwa zawodowego pt. „Współczesny rynek pracy – kompetencje cyfrowe”. Uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę na temat nowoczesnych metod poszukiwania zatrudnienia oraz mieli okazję podnieść swoje kompetencje w zakresie umiejętności cyfrowych.

 

Źródło informacji:  Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku