Warsztaty w ramach projektu współpracy „Aktywny Sołtys”

Wszystkich zainteresowanych, w szczególności sołtysów i członków Rad Sołeckich obszaru Związku Stowarzyszeń LGD9 zapraszamy do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach wyjazdowych, które odbędą się w dniach 05 – 06 kwietnia 2013r. Warsztaty organizowane są w ramach projektu współpracy „Aktywny Sołtys”, którego celem jest zwiększenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat uruchamiania działalności gospodarczej i rejestracji regionalnych produktów kulinarnych pozwalających na zróżnicowanie usług turystycznych na obszarach wiejskich, a także podniesienie wiedzy nt. tworzenia i realizacji projektów współfinansowanych z UE.

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do 22 marca 2013r. pod nr tel. 87 428 13 66.

Liczba miejsc ograniczona! Pierwszeństwo mają uczestnicy warsztatów stacjonarnych zorganizowanych w grudniu 2012r. w Węgorzewie w ramach projektu współpracy ,,Aktywny Sołtys”.

 

Program wyjazdu  [pobierz]