Ważne informacje dla osób, które przechorowały COVID-19 i chcą oddać osocze

Ozdrowieńcy, którzy przechorowali COVID-19 i chcą oddać osocze, muszą spełnić takie same wymagania, co Dawcy Krwi!

Ponadto osoby takie muszą spełniać dodatkowe kryteria:

  • po przechorowaniu COVID-19 minęło co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT (wymaz z nosogardzieli) lub (jeśli badania NAT nie były wykonane);
  • po zakażeniu SARS-CoV-2 minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji, lub (jeśli nie było rozpoznane zakażenie SARS-CoV-2);
  • po stwierdzeniu obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2 i braku objawów COVID-19 upłynęło co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.

Osocza nie mogą oddać kobiety, które były w ciąży, osoby po przetoczeniach krwi oraz osoby z alloprzeciwciałami do antygenów HLA.

grafika - dawca osocza