UWAGA!! Ważne informacje dotyczące organizacji wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w naszym regionie

W dniu dzisiejszym (tj. niedziela) po godz. 11.00 zakończyły się dwa spotkania samorządowców wszystkich szczebli z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Ustalono kilka ważnych spraw, które wpłyną na uporządkowanie całej akcji pomocowej spływającej coraz szerszym strumieniem i zgłaszanych w tej materii deklaracji osób fizycznych, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego. Każdy może uzyskać wyczerpujące informacje w poniższych oraz innych sprawach związanych z pomocą humanitarną dla Ukrainy pod numerem telefonicznym 987.
Wojewoda przekazał w powyższych sprawach kilka ważnych uzgodnień:

A) w zakresie przyjmowania uchodźców i organizacji pomocy pobytowej:

 1. wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę począwszy od 24 lutego br. mogą liczyć na pomoc systemową jako uchodźcy;
 2. dla osób, które przybyły do Polski przed 24 lutego przygotowywana jest właśnie specustawa, która ma uregulować ich status w Polsce i przedłużyć legalny pobyt;
 3. W Olsztynie w holu dworca PKP Olsztyn Główny został uruchomiony w sobotę punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy. Punkt będzie działał aż do odwołania, w godz. 6-21. W hali Gwardii przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie organizowany jest również regionalny punkt recepcyjny dla osób, które dotarły na teren naszego województwa własnym transportem czy publicznymi środkami komunikacji i potrzebują takiej informacji i pomocy;
 4. dla wszystkich osób i instytucji przygotowany ma zostać jeszcze dziś specjalny formularz aplikacyjny, w którym każdy będzie mógł zadeklarować rodzaj pomocy którą chce udzielić w związku z napływem uchodźców bądź z pomocą humanitarną skierowaną na Ukrainę;
 5. po udostępnieniu tego formularza natychmiast powiadomimy Państwa skąd można go pobrać i wypełnić;
 6. Zorganizowany został w jednym z ośrodków pod Olsztynkiem regionalny, zbiorowy punkt wsparcia całodobowego dla 500 osób, który prowadzi Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Zorganizowana została tam pełna opieka pobytowa, wyżywienie, pomoc medyczna i socjalna. Zgłoszenia uchodźców prosimy kierować za pośrednictwem numeru 987 lub poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie;
 7. każdy z nas, kto zdecyduje się indywidualnie na przyjęcie osób z Ukrainy do swego domu, mieszkania, itp. musi liczyć się z objęciem takiej osoby/osób całościową opieką, w tym m.in wyżywieniem, poniesieniem innych kosztów pobytu czy zorganizowaniem pomocy medycznej w swoim środowisku;
 8. Przedsiębiorcy, którzy mają powyżej 20 miejsc w swoich zasobach (lokale, hotele, pensjonaty, itp.) i zamierzają przyjąć bądź już przyjęli taką grupę osób z Ukrainy mogą zgłaszać taką sytuację Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w celu zawarcia umowy na finansowanie pobytu takich grup. obiekty te muszą jednak spełniać wymogi całodobowego, całorocznego pobytu z możliwością prowadzenia żywienia;
 9. W zakresie koordynacji deklaracji wsparcia pomocy uchodźcom przez organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa wskazana została Urszula Jędrychowska Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urządu Wojewódzkiego w Olsztynie.

w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej:

 1. dla celów prowadzenia zbiórek żywności i innych grup rzeczowych zorganizowane mają zostać w każdej gminie punkty zbiórek na rzecz wsparcia Ukrainy i uchodźców napływających do Polski;
 2. po każdorazowym zgłoszeniu gotowości do odbioru dary te będą transportowane z gmin za pośrednictwem sił Powiatowych Straży Pożarnych, OSP czy Wojsk Obrony Terytorialnej do magazynów Banku Żywności w Olsztynie, gdzie będą pakowane na palety, zgłaszane do przewozu jako pomoc humanitarna i przekazywana specjalnymi kanałami na Ukrainę;
 3. Zbiórki dedykowane poszczególnym regionom czy miejscowościom na Ukrainie winny być wcześniej odpowiednio oznakowane;
 4. Poniżej załączamy listę produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie:
  Lista potrzeb oraz rzeczy które nie będą przyjmowane w ramach zbiórki
 5. Nie przyjmowana będzie stara odzież;
 6. Wojewoda zdecydowanie odradza organizowanie własnych transportów na granicę z Ukrainą i na teren Ukrainy. Dotychczasowa praktyka już wykazała, że przyjeżdżające pojazdy z darami blokują drogi na przejściach, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając sprawne przemieszczanie się uchodźców i zorganizowanej pomocy humanitarnej        W obu dzisiejszych spotkaniach uczestniczył m.in. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. W dniu jutrzejszym Starosta Giżycki zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poszerzonego o udział wójtów i burmistrzów gmin powiatu giżyckiego, na którym omówione zostaną wszystkie powyższe uzgodnienia.
  opr: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego