Ważne jest tu i teraz

W dniach 24-28 maja br. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ryńskim Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie wzięli udział w warsztatach kulturalno-sportowych dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Ważne jest tu i teraz”. Poniżej przedstawiamy, krótkie wspomnienia zatrzymane w kadrze. Uczestnicy ŚDS z niecierpliwością czekają na kolejne warsztaty.

Źródło informacji: Środowiskowy Dom Samopomocy przy Rysipon Dar Serca w Rynie

* Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie – jest to zadanie zlecone przez Powiat Giżycki organizacji pozarządowej tj. Ryńskiemu Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA” w Rynie.